Υπηρεσίες

Φωνοθεραπευτική Εκτίμηση

Φωνοθεραπευτική Εκτίμηση

Η  φωνοθεραπευτική αξιολόγηση ξεκινά απαραιτήτως  με συζήτηση που αφορά  τις φωνητικές σας συνήθειες, την υγεία και τον τρόπο ζωής σας. Το επάγγελμα που ασκείτε, η προσωπικότητα ακόμα και οι ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο σας μπορεί να επηρεάσουν τη φωνή.

Στόχος είναι να  καταρτιστεί ένα πρόγραμμα στοχευμένο στις ατομικές σας ανάγκες. Το θεραπευτικό πλάνο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Εάν ασχολείστε με το τραγούδι μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και ο εκπαιδευτής φωνής. Προκειμένου κα καταρτιστεί ένα θεραπευτικό πλάνο θα χρειαστούμε:

  1. Λεπτομερές ιστορικό σχετικά με την υγεία, τις φωνητικές ανάγκες και συνήθειες, τα ενδιαφέροντά σας, την προσωπικότητά σας.
  2. Αντικειμενικές μετρήσεις: Γίνονται με εξειδικευμένα προγράμματα της εταιρίας KAY PENTAX. Μετρούν τις φωνητικές παραμέτρους όπως τη βασική συχνότητα της φωνής,  το φωνητικό εύρος, τη διακύμανση της έντασης και της συχνότητας και άλλα.
  3. Υποκειμενικές μετρήσεις : Κλινική εκτίμηση των παραμέτρων της φωνής.
  4. Αυτό-αξιολογητικές κλίμακες: είναι ερωτηματολόγια που συμπληρώνει ο ίδιος ο ασθενής και αφορούν το πώς ο ίδιος εκτιμά τη δυσκολία του.

Φωνοθεραπεία

Τα συμπτώματα ποικίλουν από άτομο σε άτομο και για αυτό το λόγο η φωνοθεραπεία σχεδιάζεται για να καλύψει τις ατομικές σας ανάγκες. Κάποιοι ασθενείς επιθυμούν να απαλλαχθούν από την αίσθηση κόμπου και πίεσης στο λαιμό. Άλλοι μπορεί να έχουν μια σειρά από συμπτώματα όπως φωνητική κόπωση, πόνο στη φώνηση, πόνο και πίεση στους μύες του αυχένα και του λαιμού, δυσκολία παραγωγής  δυνατής φωνής. Άλλοι ασθενείς επιθυμούν να αποκτήσουν τη φωνή που είχαν παλιότερα.

Η διαταραχή της φωνής που μπορεί να έχετε, τα συμπτώματα και ο βαθμός έντασής τους μπορεί να προκληθούν από διαφορετικές αιτίες. Κάποιες από αυτές τις αιτίες μπορεί να  είναι εντελώς ιάσιμες και άλλες όχι. Επομένως ο μακροπρόθεσμος στόχος μπορεί να είναι να επανακτήσετε την κανονική σας φωνή ή να προσαρμόσετε τη φωνή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμη και αν δεν υπάρχει απόλυτη « θεραπεία».

 

Πως γίνεται η φωνοθεραπεία.

Σε ένα φωνοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέχεται  ενημέρωση σε σχέση με την παραγωγή της φυσιολογικής  φωνής. Συχνά κάποιος μπορεί να φροντίσει καλύτερα και να κινητοποιηθεί πιο αποτελεσματικά στη θεραπεία αν έχει κατανοήσει πώς λειτουργεί το σώμα του. Εκπαιδεύεται σχετικά με τις δομές του λαρυγγα (ανατομία) και πως αυτές λειτουργούν για να παράξουν φωνή (φυσιολογία) και να προκαλούν αλλαγές στη φωνή όπως μεταβολές στην ένταση και στον τόνο.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της φωνοθεραπείας είναι  η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής της φωνής. Περιλαμβάνει  τις συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουμε ή να αποφύγουμε για να διατηρήσουμε υγιή φωνή.

Η διάρκεια μίας συνεδρίας φωνοθεραπείας είναι περίπου 60 λεπτά. Η συχνότητα των συνεδριών  είναι συνήθως μία με δύο φορές την εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμό  προόδου  που σημειώνετε. Μπορεί να έχει διάρκεια από λίγες συνεδρίες έως 12 εβδομάδες. Η δική σας συμμετοχή και δέσμευση παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τραγουδιστές και Ηθοποιοί

Τραγουδιστές και Ηθοποιοί

Οι τραγουδιστές και  οι ηθοποιοί δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικότητα τη φωνή τους διότι αυτή μπορεί να έχει χάσει το τονικό εύρος, την ευελιξία, τη δύναμη για «απεύθυνση» σε μεγάλο χώρο, την καθαρότητα, την αντοχή και  την αξιοπιστία στις απαιτήσεις μιας συναυλίας ή παράστασης.

Το μεγαλύτερο μέρος του θεραπευτικού προγράμματος εστιάζει  στην εκπαίδευση τεχνικών δεξιοτήτων. Περιέχει ασκήσεις που εξασφαλίζουν  την ισορροπημένη λειτουργία του λάρυγγα, το συντονισμό της αναπνοής, τη σωστή αντήχηση, την επίτευξη του φωνητικού εύρους, την ασφαλή χρήση έντασης (safe screaming). Ο τύπος των ασκήσεων που θα εφαρμοστούν εξαρτάται από τη φωνητική διαταραχή και τα συμπτώματα που παρουσιάζονται.

Παράλληλα στον ίδιο χώρο υπάρχει συνεργασία με εκπαιδευτή φωνής, εξειδικευμένο στην εκπαίδευση φωνής στο τραγούδι και στην ορθοφωνία. Αρκετές φορές  μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα  στην ίδια συνεδρία η φωνοθεραπεία και η εκπαίδευση φωνής  προκειμένου να συνδυαστούν οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη φωνή του καλλιτέχνη.

Φωνοθεραπεία σε Παιδιά

Η φωνοθεραπεία εφαρμόζεται και κατά την παιδική ηλικία. Τα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν οζίδια λόγω των φωνητικών τους συνηθειών. Με κατάλληλες φωνοθεραπευτικές παιδαγωγικές  προσεγγίσεις τα παιδιά μπορούν να  επιτύχουν  να χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο τη φωνή τους και να θεραπευθούν από τα ενοχλητικά οζίδια.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Στη περίπτωση αντιμετώπισης της διαταραχής της φωνής χειρουργικά είναι απαραίτητο να υπάρχει φωνοθεραπευτικό πρόγραμμα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Προεγχειρητικά γίνονται 1-2 συνεδρίες προκειμένου ο ασθενής να εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής της φωνής αλλά και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να μην τραυματίσει την φωνή του ξεκινώντας να μιλά μετά την αφωνία που επιβάλλεται μετά το χειρουργείο. Το φωνοθεραπευτικό πρόγραμμα μετεγχειρητικά στοχεύει να:

  1. Να βοηθήσει την φωνή να αποκατασταθεί γρήγορα και χωρίς  τραυματισμούς.
  2. Να εκπαιδεύσει την φωνή κατάλληλα ώστε να προλάβει και να αποκλείσει την εμφάνιση του προβλήματος ξανά στο μέλλον.

Φωνητική Εκπαίδευση

Η φωνητική εκπαίδευση (voice coaching)  είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση στο τραγούδι. Προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση στο πώς εκπαιδεύονται οι τραγουδιστές και ηθοποιοί στο τραγούδι. Περιλαμβάνει τεχνικές ασφαλούς χρήσης της φωνής  στο τραγούδι μετά από χειρουργική επέμβαση. Αρκετές φορές ο φωνοθεραπευτής και ο εκπαιδευτής φωνής συνεργάζονται στην ίδια συνεδρία προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη σωστή χρήση τόσο της φωνής ομιλίας όσο και της φωνής τραγουδιού.

Η φωνητική εκπαίδευση στο χώρο μας γίνεται από τον κύριο Παναγιώτη Τερζάκη.  www.voicecoach.gr

Ψυχολογική Υποστήριξη

Οι διαταραχές της φωνής κάποιες φορές συσχετίζονται με έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις. Η ύπαρξη έντονου ψυχολογικού υπόβαθρου μπορεί να παρεμποδίσει την ομαλή πορεία του φωνοθεραπευτικού προγράμματος.Χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση μια πιο συνολική αντιμετώπιση  που δεν εστιάζει μόνο στην οργανική πλευρά του προβλήματος.

Ο φωνοθεραπευτής μπορεί  να συστήσει στον  ασθενή ένα πλαίσιο ψυχολογικής   υποστήριξης. Συνεργασία   με έμπειρο Ψυχολόγο θα σας βοηθήσει και θα συμβάλει στη θεραπεία της δυσκολίας στη φωνή σας.

Σεμινάρια

Στο χώρο μας πραγματοποιούνται σεμινάρια για την εκπαίδευση της φωνής ομιλίας και τραγουδιού για σπουδαστές και επαγγελματίες.