Φωνοθεραπεία

Η ανθρώπινη φωνή προέρχεται από τη φυσιολογική λειτουργία των φωνητικών πτυχών σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των αρθρωτών (γλώσσα, μάγουλα, χείλη) και των αντηχείων του προσώπου (παραρρίνιοι κόλποι, φάρυγγας) και χρησιμοποιώντας την ενέργεια του αέρα από τους πνεύμονες.

Τα παραπάνω συστήματα λειτουργούν σε ισορροπία μεταξύ τους και παράγουν αυτό που ακούμε ως ανθρώπινη φωνή. Στην περίπτωση που αποσυντονιστεί ο μηχανισμός παραγωγής της φωνής τότε παρουσιάζεται πρόβλημα στην λειτουργία των φωνητικών πτυχών και έχουμε διαταραχή της φωνής. Αποτέλεσμα της διαταραχής στη φωνή είναι η δυσφωνία. Η φωνή σε αυτήν την περίπτωση παράγεται με προσπάθεια και κόπωση και συνήθως ακούγεται βραχνή και αδύναμη.Σε πάρα πολλές περιπτώσεις μια φωνητική διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί με φωνοθεραπεία. Η φωνοθεραπεία είναι ειδικός κλάδος της επιστήμης της λογοθεραπείας. Ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών της φώνησης. Απαιτεί εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την ανατομία της φώνησης, τις διαταραχές της φώνησης, τη διάγνωση της δυσφωνίας, τις σύγχρονες και διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και πρακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα.

Η φωνοθεραπεία είναι απαραίτητη και σε περίπτωση επέμβασης προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Περιλαμβάνει φωνητικού και σωματικού τύπου ασκήσεις σε συνδυασμό με αλλαγές συμπεριφοριστικού τύπου. Στόχος της φωνοθεραπείας είναι να σας βοηθήσει να αποκτήσετε την καλύτερη δυνατή φώνηση και να σας ανακουφίσει από τα συμπτώματα στη φωνή σας.

Στο χώρο μας παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες στη φωνοθεραπεία και τη φωνητική εκπαίδευση συνδυάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Ποιος χρειάζεται φωνοθεραπεία;

Φωνοθεραπεία χρειάζεται οποιοσδήποτε παρουσιάζει μια διαταραχή της φώνησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα στη φωνή είναι απαραίτητο να γίνει μία εξέταση ΩΡΛ. Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει ενδοσκόπηση με σύγχρονη μέθοδο δηλαδη ενδοσκόπιο που διαθέτει μικροκάμερα ώστε η εικόνα των φωνητικών πτυχών να παρουσιάζεται σε οθόνη. Με αυτόν τον τροπο έχουμε μια ασφαλή διάγνωση.Οι επαγγελματίες φωνής  εμφανίζουν πιο συχνά προβλήματα διότι κάνουν εκτεταμένη και απαιτητική χρήση της φωνής. Επιπλέον σε αυτούς  η δυσκολία είναι πιο εμφανής διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, δεν έχουν την πολυτέλεια να «ξεκουράσουν» τη φωνή και αρκετές φορές αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος λόγω της δυσκολίας στη φωνή.

Επαγγελματίες φωνής:

 • Τραγουδιστές
 • Ηθοποιοί
 • Καλλιτέχνες
 • Πολιτικοί
 • Δημοσιογράφοι
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτικοί
 • Δικηγόροι
 • Ιερείς
 • Ψάλτες
 • Τηλεφωνητές
 • Πωλητές
 • Γυμναστές
 • Γενικά επαγγελματίες φωνής

Σχετικά links:
voicefoundation.org